Wat doen wij? Ons aanbod

Spel begeleiden bij peuters en kleuters
Wil je graag goed leren spelen met peuters en kleuters? Scroll door naar aanbod 2

Combinatiegroep 2/3; Doen!

Aanbod 1

      ‘Samen waar het kan, apart waar het moet

Wat is er fijner om van de auteurs van ‘Combinatiegroep 2/3; Doen! zelf de training te ontvangen? Vanaf september 2020 bieden wij deze op verschillende plaatsen en op verschillende manieren aan.1. Een combinatiegroep 2/3 (op)starten
Wat komt er voor kijken? Hoe start je goed op?
Als je een groep 2/3 overweegt of nog maar net
bent begonnen is deze training aan te bevelen!
Het gaat o.a. over een combigroep uit

noodzaak of visie, de groepssamenstelling,
verschillende organisatiemodellen gericht op
hoe we de twee groepen gaan verbinden,
samen waar het kan, apart waar het moét,
methodegebruik in groep 3, spelenderwijs
leren, een rijke speelleeromgeving,
jonge kinderen in groep 3.
Hengelo
GLD

-dagtraining
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 14.30 uur – 20.30 uur
Kosten: 395,– p.p.
(incl. koffie/thee, warme maaltijd)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Ons Huis

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
Rotterdam
-dagtraining
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 10.00 uur – 16.00 uur
Kosten: 395,– p.p.
(incl. koffie/thee, lunch)
Docent: Cobi Visser
Locatie: ZipperZ

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
De trainingen gaan door bij voldoende deelnemers.


2. Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!
Dit is vervolg op de opstartcursus,
alhoewel ze beiden los van elkaar gevolgd
kunnen worden.
Je bent al een poosje aan het werk in je
combinatiegroep 2/3. Nu wil je nog meer
uit jezelf en uit de kinderen halen.
Je wilt ook horen hoe collega’s van andere
scholen het doen,
In deze training gaat het o.a. om delen van
ervaringen, vragen stellen,
antwoorden zoeken, intervisie, informatie
ontvangen over opbrengstgericht werken,
werken met leerlijnen en doelen, taal en
rekenen in de combinatiegroep,
verwerkingstijd organiseren.
Ben jij er bij?

Rotterdam
-dagcursus
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 10.00 uur – 16.00 uur
Kosten: 395,– p.p.
(incl. koffie/thee, lunch)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Zipperz

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
Hengelo GLD
-dagcursus
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 14.30 uur – 20.30 uur
Kosten: 395,– p.p.
(incl. koffie/thee, warme
maaltijd)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Ons Huis

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
De trainingen gaan door bij voldoende deelnemers
3. Online Een combinatiegroep 2/3 opstarten
Datum Neem contact op
Tijdstip:                     nader te bepalen / twee keer anderhalf uur
Prijs:                            Euro 195,– p.p.
Deelnemers:           max: 8
Docent:    Cobi Visser

Je kunt je interesse voor deze cursus melden via het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar de website VisActiva van Cobi Visser.
De online cursus gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

4. Liever de combi-cursus op locatie?
Geef dat aan via hetJe kunt je interesse voor deze cursus melden via het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar de website VisActiva van Cobi Visser.

Dagcursus of online? Wat is het verschil?

De cursus Combinatie 2/3; Doen! gaat over de opstart van de combinatiegroep 2/3 en wordt zowel fysiek als online gegeven. Het gaat over wat daar allemaal voor komt kijken en welke keuzes je moet maken om een stevig vertrekpunt te hebben om met succes en plezier in een combinatiegroep (1) 2/3 te werken.

Eén doel, twee routes

Verschil dagcursus /online cursus


Aanbod 2

Spel begeleiden bij kleuters en peuters

Wij willen je in deze training veel leren over het begeleiden van spel in de praktijk van alledag. Of het nu op de voorschool is, de peuterspeelzaal of de kleutergroep, het gaat om het jonge kind. Je leert het spel van het jonge kind begeleiden in allerlei hoeken maar ook bijvoorbeeld bij het spelen met lego, wereldspelmateriaal etc.

Niet alle kinderen hebben spelbegeleiding nodig, maar juist voor dié peuters en kleuters waar we het spel op een hoger plan willen tillen reiken we je veel interventies (aanpakken) aan. Het wordt een praktische dag met een aantal filmvoorbeelden. We leren je aan de hand van je eigen LVS en spelobservatielijsten spel te observeren, te analyseren om daarna een aanpak in te zetten.


Rotterdam
-dagcursus
-fysiek
Neem contact op
14.30 – 20.30 uur
Kosten: 395,– p.p.
(incl. koffie/thee, maaltijd)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Zipperz
Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar de website VisActiva
van Cobi Visser
Hengelo GLD
-dagcursus
-fysiek
Neem contact op
14.30 -20.30 uur


Kosten: 395,– p.p.
(incl. koffie/thee, maaltijd)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Ons Huis
Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar de website VisActiva
van Cobi Visser
De training gaat door bij voldoende deelnemers.
Ook is de training op eigen locatie mogelijk. Pssst…. Een mooie training ook voor IKC’s.

Aanbod 3

Coaching van leerkrachten of teams op het gebied van jonge kind

1. Fysiek
Soms zijn er situaties waarin je er zelf niet goed uit komt. Hulp van ons door een coachingsgesprek(ken) is een snelle manier om het vraagstuk waar je mee zit aan te pakken. We komen bij je op school en kijken ter plekke wat er moet gebeuren.

Hoe werken we?
Voorbeelden van onderwerpen: Combinatiegroep 2/3, Verbetering spel en spelen, spelbegeleiding, hoekenwerk, Instructie, rekenen in groep 2/3 vanuit spel.

(Telefonische) intake
– Concept voorstel
– Uitvoering
– Na gesprek met opdrachtgever
Tarieven zijn opvraagbaar via het contactformulier. Klik hier voor het formulier.
2. Online
Online bespreken we je vraagstuk. Dit kan individueel of met een compleet onderbouw-team. Tarieven zijn opvraagbaar via het contactformulier. Klik hier voor het formulier.

Aanbod 4

Interesse in een andere training als het gaat om het jonge kind?

Wij bieden veel trainingen- fysiek en online- als het gaat om het jonge kind.

Een paar voorbeelden:

  • Herfstkinderen wel of niet naar groep 3?
  • De doorgaande lijn van 2 naar 3
  • Spel en spelen. (Bijvoorbeeld: het leren schrijven van spelscripts met kinderen, begeleiden van spel in de speelhoeken en daarbuiten, spelenderwijs leren in groep 3)
  • Hoekenwerk in de kleutergroep /groep 3. (Bijvoorbeeld: hoe richt je de hoek met de kinderen betekenisvol in, werken met leerlijnen in hoeken, hoeken meervoudig intelligent inrichten)
  • Instructie aan jonge kinderen
  • Rekenen in groep 2/3 vanuit spel
  • Het schrijven van een visie op het jonge kind. Niet saai, maar heel praktisch waarbij het om jouw praktijk van alledag gaat!

“Onze school heeft de visie op het onderwijs in de onderbouw beschreven. Onze visie rust op vijf pijlers die we altijd in onze activiteiten terug willen zien. Onze vijf pijlers zijn: aansluiten bij de ontwikkelingsfase van elk kind, betekenisvolle activiteiten, spel en spelen, een rijke speelleeromgeving en een rijk lesaanbod, structuur, duidelijkheid en herkenbaarheid.”

Interesse? Of wilt u een vraag stellen over een van Neem contact met ons op.