Wat doen wij? Ons aanbod: Scholing en Coaching


“Groot worden door klein te blijven”

‘Groot worden door klein te blijven’ is ons motto. Dé expertise van Jonge Kind en Onderwijs is scholing en begeleiden van leerkrachten, onderwijsassistenten, Ib-er en directie die te maken hebben/krijgen met een combinatiegroep (1)2,3. Dan gaat het hierbij bij ons om de praktijk! Daarom hebben we het aanbod Combinatiegroep speciaal hieronder er uit gelicht!

Aanbod 1: Combinatiegroep (1), 2, 3 Trainingen in compagny Klik hier.

Aanbod 2: Combinatiegroep (1), 2, 3 Schoolpakket Klik hier.

Aanbod 3: Combinatiegroep (1), 2, 3 De strippenkaart Klik hier.

Maar…, we hebben meer expertise in huis als het gaat om het jonge kind. Een paar voorbeelden om te laten zien waarvoor je bij ons terecht kunt:

Aanbod 4: Een andere training als het gaat om het jonge kind Klik hier.

Maar ook

Aanbod 5: Coaching van leerkrachten en teams Klik hier.

Heb je een vraag over ons aanbod? Neem dan contact met ons op.

____________________

__________________

Combinatiegroep (1),2, 3

Aanbod 1 Trainingen in compagny

     ‘Samen waar het kan, apart waar het moet

Wat is er fijner om van de auteurs van ‘Combinatiegroep 2/3; Doen! en ‘Haal meer uit je combinatiegroep 2/3’ scholing of begeleiding te krijgen? Vanaf september 2020 bieden wij deze op verschillende plaatsen en op verschillende manieren aan. Het voordeel van de in compagny trainingen is dat je uitwisseling met deelnemers van andere scholen hebt.

A. Combinatiegroep (1),2,3 Doen!

Wat komt er voor kijken om de groep
goed op te starten?
Als je een groep (1),2,3 overweegt of nog maar net
bent begonnen is deze training aan te bevelen!
Het gaat o.a. over een combinatiegroep uit
noodzaak of visie, de groepssamenstelling,
verschillende organisatiemodellen gericht op
hoe we de twee groepen gaan verbinden,
samen waar het kan, apart waar het moét,
methodegebruik in groep 3, spelenderwijs
leren, een rijke speelleeromgeving,
jonge kinderen in groep 3.

Hengelo
GLD

-dagtraining
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 14.30 uur – 20.30 uur
Kosten: 435,– p.p.
(incl. koffie/thee, warme maaltijd)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Ons Huis

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
Rotterdam
-dagtraining
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 10.00 uur – 16.00 uur
Kosten: 435,– p.p.
(incl. koffie/thee, lunch)
Docent: Cobi Visser
Locatie: ZipperZ

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
De trainingen gaan door bij voldoende deelnemers.

B. Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!

Dit is vervolg op de opstartcursus,
alhoewel ze beiden los van elkaar gevolgd
kunnen worden.
Je bent al een poosje aan het werk in je
combinatiegroep (1),2, 3. Nu wil je nog meer
uit jezelf en uit de kinderen halen.
Je wilt ook horen hoe collega’s van andere
scholen het doen,
In deze training gaat het o.a. om het delen van
ervaringen, vragen stellen,
antwoorden zoeken, intervisie, informatie
ontvangen over opbrengstgericht werken,
werken met leerlijnen en doelen, taal en
rekenen in de combinatiegroep,
verwerkingstijd organiseren.
Ben jij er bij?

Rotterdam
-dagcursus
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 10.00 uur – 16.00 uur
Kosten: 435,– p.p.
(incl. koffie/thee, lunch)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Zipperz

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
Hengelo GLD
-dagcursus
-fysiek
Datum: Neem contact op
Tijdstip: 14.30 uur – 20.30 uur
Kosten: 435,– p.p.
(incl. koffie/thee, warme
maaltijd)
Docent: Cobi Visser
Locatie: Ons Huis

Je kunt je interesse
voor deze cursus
melden via
het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar
de website VisActiva
van Cobi Visser
De trainingen gaan door bij voldoende deelnemers

C. Online* Een combinatiegroep 2/3 opstarten

Datum Neem contact op
Tijdstip:             nader te bepalen / twee keer anderhalf uur
Kosten:    Euro 195,– p.p.
Deelnemers:         max: 8
Docent:    Cobi Visser

Je kunt je interesse voor deze cursus melden via het contactformulier.
Je wordt doorgeleid naar de website VisActiva van Cobi Visser.
* De online training bevat minder onderwerpen en verwerkingen dan de fysieke training.

De online cursus gaat door bij minimaal 4 deelnemers.

Aanbod 2 Schoolpakket mét strippenkaart!

Als school heb je je eigen vraagstukken als het gaat over het opstarten of méér uit je combinatiegroep willen halen. Jonge Kind en Onderwijs biedt daarvoor een uniek concept aan: Het schoolpakket!* Wat houdt dat in?

 1. Een korte online start met de deelnemers om vragen en onderwerpen met elkaar te inventariseren.
 2. Eén fysieke bijeenkomst waarin informatie wordt verstrekt over de ingediende onderwerpen /vragen, en/of wat de docent nog belangrijk vindt om mee te geven, en/of een klassenbezoek ( coaching on the job) met een nabespreking.
 3. Na punt 1 en 2 wordt de Strippenkaart ingezet. Een Strippenkaart bestaat uit 8 of 10 ( naar keuze) keer 30 minuten online coaching met maximaal één uur per keer. De deelnemer dient zelf de vragen in. Veel scholen maken al gebruik van deze kaart door bijvoorbeeld verspreidt over het schooljaar 4 of 5 keer een uur online te reserveren voor contact.

Voor meer info / vragen over dit aanbod klik hier.

Aanbod 3 De Strippenkaart

Een Strippenkaart bestaat uit 8 of 10 ( naar keuze) keer 30 minuten online coaching met maximaal één uur per keer. De deelnemer dient zelf de vragen in. Veel scholen maken al gebruik van deze kaart door bijvoorbeeld verspreidt over het schooljaar 4 of 5 keer een uur online te reserveren voor contact.

De Strippenkaart kan ook ingezet worden als gebruik is gemaakt van aanbod 1 en 4.

Voor meer info / vragen klik hier.

Aanbod 4 Een andere training

Wij bieden nog andere trainingen aan – fysiek en online-als het gaat om het jonge kind.

Een paar voorbeelden:

 • Herfstkinderen wel of niet naar groep 3?
 • De doorgaande lijn van 2 naar 3
 • Spel en spelen. (Bijvoorbeeld: het leren schrijven van spelscripts met kinderen, begeleiden van spel in de speelhoeken en daarbuiten, spelenderwijs leren in groep 3)
 • Hoekenwerk in de kleutergroep /groep 3. (Bijvoorbeeld: hoe richt je de hoek met de kinderen betekenisvol in, werken met leerlijnen in hoeken, hoeken meervoudig intelligent inrichten)
 • Observeren, hoe doe je dat goed?
 • Instructie aan jonge kinderen
 • Rekenen in de groep vanuit spel
 • Het schrijven van een visie op het jonge kind. Niet saai, maar heel praktisch waarbij het om jouw praktijk van alledag gaat!

“Onze school heeft de visie op het onderwijs in de onderbouw beschreven. Onze visie rust op vijf pijlers die we altijd in onze activiteiten terug willen zien. Onze vijf pijlers zijn: aansluiten bij de ontwikkelingsfase van elk kind, betekenisvolle activiteiten, spel en spelen, een rijke speelleeromgeving en een rijk lesaanbod, structuur, duidelijkheid en herkenbaarheid.”

Interesse? Of wilt u een vraag stellen over een van Neem contact met ons op.

Aanbod 5: Coaching

Soms zijn er van die situaties waarin je zelf, of het hele onderbouwteam, er niet uitkomt. Hulp van Jonge Kind en Onderwijs door een coachingsgesprek is een snelle manier om het vraagstuk waar je mee zit aan te pakken. We komen bij je op school en kijken ter plekke wat er moet gebeuren, maar ook online kan een coachingsgesprek plaatsvinden.

We werken op de volgende manier:

 1. Intake ( telefonisch of via Teams)
 2. Conceptvoorstel van Jonge Kind en Onderwijs
 3. Uitvoering na goedkeuring
 4. Nagesprek met de opdrachtgever

Tarieven zijn opvraagbaar via het contactformulier.