Combinatie-2-3-Doen!

Wij zijn de auteurs van het boek Combinatiegroep-2-3-Doen! en Haal meer uit je combinatiegroep 2/3! Deze boeken hebben we geschreven op basis van vele jaren praktijk- ervaring in deze groepen. We merkten dat veel leerkrachten deze groepen als  combi een uitdaging vinden. Graag willen we onze praktijkervaringen delen.

Cobi werkt momenteel als zelfstandige vanuit haar bedrijf VisActiva en is docent, trainer en adviseur bij een aantal scholingsinstituten. Daarnaast is zij auteur van de kleutermethode VoortVarend. Frida is directeur van een basisschool en heeft een eigen weblog over rekenspelletjes; Rekenen is top.

Ga voor ons cursus en coachingsaanbod naar Wat doen wij!

combinatiegroep2-3 doen!

Er zijn steeds meer scholen die vanuit hun visie op goed onderwijs een combinatiegroep 2/3 formeren. Zulke scholen zien kansen voor zowel de kleuters als de kinderen in groep 3. Wie van een combinatiegroep 2/3 meer wil maken dan een verlegenheidsoplossing, vindt in deze TIBtool concrete antwoorden op vragen zoals: Hoe maak ik van twee groepen één groep? Heeft een combinatiegroep 2/3 een ideale samenstelling? Hoe verdeel ik mijn aandacht goed? Hoe ga ik om met methoden? Kan ik nog thematisch werken zoals in een kleutergroep? Hoe bewaak ik de einddoelen? Hoe instrueer ik direct en effectief? Hoe kan ik nog bewuster plannen en organiseren? Hoe ziet mijn weekplanning er uit? Hoe zorg ik voor een rijke speelleeromgeving?

Het tweede TIBtool boek ‘Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!’ kan gezien worden als een vervolg c.q. verdieping op het eerste boek maar kan ook ‘los’ gelezen worden. Het is een praktisch boek met tips en adviezen bij vragen als: Waar moet een rijke speelleeromgeving in een 2/3 aan voldoen, hoe organiseer je spelenderwijs leren, hoe vlecht je al die doelen op de leerlijnen aan elkaar, hoe organiseer je verwerkingstijd, rekenen en taal in een combinatiegroep. En als laatste hoofdstuk een antwoord op de vraag: Bestaat de school waar alles goed gaat?

Leerkrachten en intern begeleiders vinden volop handvatten om met de collega’s van de groepen 1 tot en met 4 na te denken over een voor hen meest kansrijke aanpak om een combinatiegroep 2/3 te vormen, zodat deze leidt tot een doorgaande lijn in aangrenzende groepen en tot maximale opbrengsten. Zo wordt de combinatiegroep 2/3 succesvol.